POBIERZ PLIK *.PDF

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE KAT24.PL

KAT24.PL DZIAŁA Z POSZANOWANIEM PRYWATNOŚCI I PRAW, PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOM WITRYNY KAT24.PL. SZCZEGÓLNĄ ROLĘ ODGRYWA TU OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH INTERNAUTÓW. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH JEST DOKONYWANA PRZEZ KAT24.PL  ZGODNIE Z PONIŻSZYMI ZASADAMI I ODNOŚNYMI PRZEPISAMI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29 SIERPNIA 1997R. (DZ.U.02.101.926 Z PÓŹN. ZMIANAMI)DANE OSOBOWE, TO W MYŚL ART. 6 UST. 1 USTAWY WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZIDENTYFIKOWANEJ LUB MOŻLIWEJ DO ZIDENTYFIKOWANIA OSOBY FIZYCZNEJ, TAKIE JAK IMIONA, NAZWISKA, ADRESY, ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ, NUMERY TELEFONÓW, DANE DOTYCZĄCE ZACHOWAŃ ZAKUPOWYCH, STYLU ŻYCIA, DANYCH DEMOGRAFICZNYCH, ITP.

§1
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH FIRMY KAT24.PL

KAT24.PL, CHRONI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY, ZGODNIE
Z PONIŻSZYMI ZAŁOŻENIAMI:

A. GROMADZONE I PRZETWARZANE SĄ WYŁĄCZNIE DANE OSOBOWE DOSTARCZONE DOBROWOLNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY,
B. DANE OSOBOWE WYKORZYSTYWANE SĄ WYŁĄCZNIE W CELACH, NA KTÓRE UŻYTKOWNIK WYRAZIŁ WYRAŹNĄ ZGODĘ,
C. DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE PODMIOTOM TRZECIM, POZOSTAJĄCYM POZA KONTROLĄ KAT24.PL, Z WYŁĄCZENIEM KONTRAHENTÓW, PRZETWARZAJĄCYCH DANE W NASZYM IMIENIU DLA NASZYCH KLIENTÓW I ICH PODWYKONAWCÓW,
D. KAT24.PL MOŻE TAKŻE UJAWNIĆ DANE OSOBOWE, GDY JEST TO WYMAGANE BEZWZGLĘDNIE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA LUB W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM SĄDOWYM,
E. KAT24.PL NIE ZBIERA DANYCH OSOBOWYCH OD PODMIOTÓW TRZECICH, CHYBA, ŻE DANE TE SĄ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW Z TYMI PODMIOTAMI I SĄ NAM PRZEKAZYWANE ZA ZGODĄ ZAINTERESOWANYCH. KAT24.PL NIE WYSYŁA RÓWNIEŻ MASOWEJ KORESPONDENCJI NIE ZAMÓWIONEJ,
F. OSOBY TRZECIE, NIE BĘDĄCE UPOWAŻNIONYMI PRACOWNIKAMI KAT24.PL, NIE MAJĄ DOSTĘPU DO ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH,
G. KAŻDY UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO WGLĄDU, POPRAWIENIA, BĄDŹ UZUPEŁNIENIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZOSTANIE ZAPRZESTANE NIEZWŁOCZNIE, NA ŻYCZENIE UŻYTKOWNIKA,
H. NA WSZELKIE ZAPYTANIA I UWAGI UŻYTKOWNIKÓW, DOTYCZĄCE POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, OTRZYMAJĄ ONI NIEZWŁOCZNĄ ODPOWIEDŹ.

POWYŻSZE ZASADY DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESYŁANYCH ZA POŚREDNICTWEM WSZELKICH DRÓG KOMUNIKACJI Z WITRYNĄ KAT24.PL. SKORZYSTANIE Z ŁĄCZA DO INNEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE, OZNACZA OPUSZCZENIE WITRYNY KAT24.PL. FIRMA KAT24.PL, NIE MA WPŁYWU NA TE WITRYNY ANI STOSOWANE PRZEZ NIE PRAKTYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD STOSOWANYCH PRZEZ KAT24.PL. NIE BIERZEMY JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WITRYNY ZEWNĘTRZNE, ANI DANE OSOBOWE, PRZEKAZYWANE ZA ICH POŚREDNICTWEM.

§2
CELE GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KAT24.PL

KAT24.PL GROMADZI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY W CELU:

A. ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO PRZEBIEGU PROCESU KASACJI, ZŁOMOWANIA, LUB KUPNA/SPRZEDAŻY POJAZDU,
B. USTALENIA PARTNERSKIEJ STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW ODPOWIEDZIALNEJ ZA DANY REGION I PRZYGOTOWANIA TECHNICZNEGO DO PROCESU DEMONTAŻU POJAZDU WYCOFANEGO Z EKSPLOATACJI,
C. DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH, REKLAMOWYCH I PUBLIC RELATIONS DOSTARCZANYCH PRODUKTÓW I USŁUG,
D. REALIZACJI SWOICH PRODUKTÓW I USŁUG,
E. POPRAWY JAKOŚCI PRODUKTÓW I ŚWIADCZONYCH USŁUG ORAZ ICH DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW,
F. WSPIERANIA I UŁATWIANIA KONTAKTÓW Z KLIENTAMI.

§3
GROMADZENIE INFORMACJI

KAT24.PL GROMADZI  DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW ZA POŚREDNICTWEM:
 1. FORMULARZE

  UŻYTKOWNIK WITRYNY KAT24.PL, MOŻE W MOMENCIE WYRAŻENIA CHĘCI SKORZYSTANIA Z OFERTY FIRMY, ZOSTAĆ POPROSZONY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA, POZWALAJĄCEGO NA LEPSZĄ IDENTYFIKACJĘ UŻYTKOWNIKA I REALIZACJĘ PRODUKTÓW LUB USŁUG. ZEBRANE W TEN SPOSÓB DANE SĄ PRZETWARZANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z ZAKRESEM OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO PRZETWARZANIA I UJAWNIANIA TYCH DANYCH, ZAWARTEGO W TYCH FORMULARZACH. UŻYTKOWNIK MOŻE W KAŻDEJ CHWILI ODMÓWIĆ ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH LUB COFNĄĆ ZGODĘ WYRAŻONĄ WCZEŚNIEJ. UŻYTKOWNIK MA RÓWNIEŻ PRAWO WGLĄDU, EDYCJI I USUNIĘCIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z BAZY KAT24.PL.

 2. COOKIES

  JEŻELI ZAREJESTRUJESZ SIĘ W WITRYNIE INTERNETOWEJ KAT24.PL, MOŻEMY WYKORZYSTAĆ TE DANE, BY PRZEDSTAWIAĆ ZGODNE Z TWOIM PROFILEM INFORMACJE O OFERCIE ODPOWIADAJĄCEJ TWOIM POTRZEBOM BIZNESOWYM. DO PRZEDSTAWIANIA DOSTOSOWANYCH DO TWOICH POTRZEB INFORMACJI MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA TECHNOLOGIA „COOKIES”. „COOKIE” JEST MAŁYM ELEMENTEM DANYCH, WYSYŁANYM PRZEZ WITRYNĘ INTERNETOWĄ DO TWOJEJ PRZEGLĄDARKI, KTÓRY MOŻE BYĆ NASTĘPNIE PRZECHOWYWANY NA TWOIM TWARDYM DYSKU; UMOŻLIWI ON ROZPOZNANIE CIĘ, GDY DO NAS WRÓCISZ. DYSPONUJEMY MOŻLIWOŚCIĄ ODCZYTYWANIA „COOKIES” W CELACH INFORMACYJNYCH, GDY PONOWNIE ODWIEDZASZ NASZĄ WITRYNĘ. DANE ZBIERANE PRZEZ NAS W WYNIKU ZAAKCEPTOWANIA ELEMENTU „COOKIE” SĄ CHARAKTERYSTYCZNE DLA TWOJEGO KOMPUTERA I ZAWIERAJĄ ADRES IP, DATĘ I CZAS ODWIEDZANIA WITRYNY PRZEZ KOMPUTER ORAZ PRZEGLĄDANE ELEMENTY NASZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ; PONADTO INFORMUJĄ, CZY UDAŁO SIĘ UZYSKAĆ DOSTĘP DO ŻĄDANYCH STRON INTERNETOWYCH. TEGO RODZAJU INFORMACJE SĄ ANONIMOWE I CHARAKTERYSTYCZNE RACZEJ DLA KOMPUTERA NIŻ OSOBY.

  INFORMACJE UZYSKANE Z UŻYCIEM „COOKIE” WYKORZYSTUJEMY W CELU UZYSKANIA WIĘKSZEJ WIEDZY NA TEMAT KORZYSTANIA Z NASZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ UPEWNIENIA SIĘ, ŻE WITRYNA DZIAŁA NA OPTYMALNYM POZIOMIE. DZIĘKI TEMU MOŻEMY ROZSZERZYĆ NASZĄ OFERTĘ INTERNETOWĄ ORAZ ZAPEWNIĆ PRZYJEMNE
  I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W SIECI.

  MOŻESZ TAK USTAWIĆ PRZEGLĄDARKĘ, BY POWIADAMIAŁA CIĘ O OTRZYMYWANIU „COOKIES”. MOŻESZ TEŻ USUNĄĆ LUB ZABLOKOWAĆ „COOKIES” POPRZEZ ZMIANĘ USTAWIEŃ SWOJEGO KOMPUTERA (KORZYSTAJĄC Z EKRANÓW POMOCY LUB PODRĘCZNIKÓW). JEŻELI USUNIESZ LUB ZABLOKUJESZ „COOKIES”, KORZYSTANIE Z NIEKTÓRYCH FUNKCJI WITRYNY MOŻE OKAZAĆ SIĘ NIEMOŻLIWE.

  WYRÓŻNIĆ MOŻNA SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ COOKIES, ZE WZGLĘDU NA:

  A. RODZAJE COOKIES ZE WZGLĘDU NA NIEZBĘDNOŚĆ DO REALIZACJI USŁUGI:
  NIEZBĘDNE SĄ ABSOLUTNIE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA WITRYNY LUB FUNKCJONALNOŚCI Z KTÓRYCH UŻYTKOWNIK CHCE SKORZYSTAĆ
  FUNKCJONALNE SĄ WAŻNE DLA DZIAŁANIA SERWISU:
  • SŁUŻĄ WZBOGACENIU FUNKCJONALNOŚCI SERWISU, BEZ NICH SERWIS BĘDZIE DZIAŁAŁ POPRAWNIE, JEDNAK NIE BĘDZIE DOSTOSOWANY DO PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA,
  • SŁUŻĄ ZAPEWNIENIU WYSOKIEGO POZIOMU FUNKCJONALNOŚCI SERWISU, BEZ USTAWIEŃ ZAPISANYCH W PLIKU COOKIE MOŻE OBNIŻYĆ SIĘ POZIOM FUNKCJONALNOŚCI WITRYNY, ALE NIE POWINNA UNIEMOŻLIWIĆ ZUPEŁNEGO KORZYSTANIA Z NIEJ,
  • SŁUŻĄ BARDZO WAŻNYM FUNKCJONALNOŚCIOM SERWISU, ICH ZABLOKOWANIE SPOWODUJE,
   ŻE WYBRANE FUNKCJE NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ PRAWIDŁOWO.
  BIZNESOWE UMOŻLIWIAJĄ REALIZACJĘ MODELU BIZNESOWEGO W OPARCIU O KTÓRY UDOSTĘPNIONA JEST WITRYNA, ICH ZABLOKOWANIE NIE SPOWODUJE NIEDOSTĘPNOŚCI CAŁOŚCI FUNKCJONALNOŚCI SERWISU ALE MOŻE OBNIŻYĆ POZIOM ŚWIADCZENIA USŁUGI ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEZ WŁAŚCICIELA WITRYNY PRZYCHODÓW SUBSYDIUJĄCYCH DZIAŁANIE SERWISU.
  DO TEJ KATEGORII NALEŻĄ NP. COOKIES REKLAMOWE.
  B. ZE WZGLĘDU NA CZAS PRZEZ JAKI COOKIE BĘDZIE UMIESZCZONE W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA:
  COOKIES TYMCZASOWE (SESSION COOKIES) COOKIE UMIESZCZONE NA CZAS KORZYSTANIA Z PRZEGLĄDARKI (SESJI), ZOSTAJE WYKASOWANE PO JEJ ZAMKNIĘCIU
  COOKIES STAŁE (PERSISTENT COOKIE) NIE JEST KASOWANE PO ZAMKNIĘCIU PRZEGLĄDARKI I POZOSTAJE W URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA NA OKREŚLONY CZAS LUB BEZ OKRESU WAŻNOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIEŃ WŁAŚCICIELA WITRYNY
  C. ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIE – ADMINISTRATORA SERWISU, KTÓRY ZARZĄDZA COOKIES:
  COOKIE WŁASNE (FIRST PARTY COOKIE) COOKIE UMIESZCZONE BEZPOŚREDNIO PRZEZ WŁAŚCICIELA WITRYNY JAKA ZOSTAŁA ODWIEDZONA
  COOKIE ZEWNĘTRZNE (THIRD-PARTY COOKIE) COOKIE UMIESZCZONE PRZEZ ZEWNĘTRZNE PODMIOTY, KTÓRYCH KOMPONENTY STRON ZOSTAŁY WYWOŁANE PRZEZ WŁAŚCICIELA WITRYNY
  D. ZE WZGLĘDU NA CEL JAKIEMU SŁUŻĄ:
  KONFIGURACJI SERWISU UMOŻLIWIAJĄ USTAWIENIA FUNKCJI I USŁUG W SERWISIE
  BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ SERWISU UMOŻLIWIAJĄ WERYFIKACJĘ AUTENTYCZNOŚCI ORAZ OPTYMALIZACJĘ WYDAJNOŚCI SERWISU
  UWIERZYTELNIANIE UMOŻLIWIAJĄ INFORMOWANIE GDY UŻYTKOWNIK JEST ZALOGOWANY, DZIĘKI CZEMU WITRYNA MOŻE POKAZYWAĆ ODPOWIEDNIE INFORMACJE I FUNKCJE
  STAN SESJI UMOŻLIWIAJĄ ZAPISYWANIE INFORMACJI O TYM, JAK UŻYTKOWNICY KORZYSTAJĄ Z WITRYNY. MOGĄ ONE DOTYCZYĆ NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANYCH STRON LUB EWENTUALNYCH KOMUNIKATÓW O BŁĘDACH WYŚWIETLANYCH NA NIEKTÓRYCH STRONACH. PLIKI COOKIE SŁUŻĄCE DO ZAPISYWANIA TZW. „STANU SESJI” POMAGAJĄ ULEPSZAĆ USŁUGI I ZWIĘKSZAĆ KOMFORT PRZEGLĄDANIA STRON.
  PROCESY UMOŻLIWIAJĄ SPRAWNE DZIAŁANIE SAMEJ WITRYNY ORAZ DOSTĘPNYCH NA NIEJ FUNKCJI
  REKLAMY UMOŻLIWIAJĄ WYŚWIETLAĆ REKLAMY, KTÓRE SĄ BARDZIEJ INTERESUJĄCE DLA UŻYTKOWNIKÓW, A JEDNOCZEŚNIE BARDZIEJ WARTOŚCIOWE DLA WYDAWCÓW I REKLAMODAWCÓW, PERSONALIZOWAĆ REKLAMY, MOGĄ BYĆ UŻYWANE RÓWNIEŻ DO WYŚWIETLANIA REKLAM POZA STRONAMI WITRYNY (DOMENY)
  LOKALIZACJA UMOŻLIWIAJĄ DOSTOSOWANIE WYŚWIETLANYCH INFORMACJI DO LOKALIZACJI UŻYTKOWNIKA
  ANALIZY I BADANIA, AUDYT OGLĄDALNOŚCI UMOŻLIWIAJĄ WŁAŚCICIELOM WITRYN LEPIEJ ZROZUMIEĆ PREFERENCJE ICH UŻYTKOWNIKÓW
  I POPRZEZ ANALIZĘ ULEPSZAĆ I ROZWIJAĆ PRODUKTY I USŁUGI. ZAZWYCZAJ WŁAŚCICIEL WITRYNY LUB FIRMA BADAWCZA ZBIERA ANONIMOWO INFORMACJE I PRZETWARZA DANE NA TEMAT TRENDÓW BEZ IDENTYFIKOWANIA DANYCH OSOBOWYCH POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKOWNIKÓW
  E. ZE WZGLĘDU NA CZAS PRZEZ JAKI COOKIE BĘDZIE UMIESZCZONE W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA:
  NIESZKODLIWE OBEJMUJE COOKIES:
  • NIEZBĘDNE DO POPRAWNEGO DZIAŁANIA WITRYNY
  • POTRZEBNE DO UMOŻLIWIENIA DZIAŁANIA FUNKCJONALNOŚCI WITRYNY, JEDNAK ICH DZIAŁANIE NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z ŚLEDZENIEM UŻYTKOWNIKA
  BADAJĄCE WYKORZYSTYWANE DO ŚLEDZENIA UŻYTKOWNIKÓW JEDNAK NIE OBEJMUJĄ INFORMACJI POZWALAJĄCYCH ZIDENTYFIKOWAĆ DANYCH KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA
  DODATKOWE INFORMACJE O COOKIES:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/ciasteczko
 3. NUMERY IP

  KAT24.PL ANALIZUJE LOGI DOSTĘPOWE Z INFORMACJAMI O NUMERZE IP UŻYTKOWNIKÓW. INFORMACJE TE WYKORZYSTYWANE SĄ W CELACH ADMINISTRACYJNYCH SERWISU I PRZY ANALIZACH STATYSTYCZNYCH UŻYTKOWNIKÓW.

 4. KORESPONDENCJA POPRZEZ E-MAIL

  UŻYTKOWNICY WITRYNY, MAJĄ MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI KAT24.PL POPRZEZ ADRESY
  E-MAIL DOSTĘPNE W WITRYNIE. KAT24.PL ZACHOWUJE TAKĄ KORESPONDENCJĘ W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ DLA LEPSZEGO KONTAKTU Z UŻYTKOWNIKAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI JAK NAJSZYBSZEJ REAKCJI NA POJAWIAJĄCE SIĘ ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ KAT24.PL.
  JEDNOCZEŚNIE KAT24.PL ZAPEWNIA, ŻE ADRESY GROMADZONE W TEN SPOSÓB NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE ANI W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANE PODMIOTOM TRZECIM. BĘDĄ ONE PONADTO SŁUŻYŁY DO KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM, WYŁĄCZNIE
  W CELACH PRZEZ NIEGO OKREŚLONYCH.

 5. NEWSLETTER

  DANE E-MAILOWE UZYSKANE PODCZAS SUBSKRYPCJI NEWSLETTER-A UŻYWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE DO WYSYŁANIA UŻYTKOWNIKOWI INFORMACJI DOTYCZĄCYCH USŁUG, PRODUKTÓW, NOWYCH PARTNERÓW I INNYCH ZMIAN ZACHODZĄCYCH W NASZEJ FIRMIE. SUBSKRYBENCI NEWSLETTER-ÓW MAJĄ W KAŻDYM MOMENCIE MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI Z OTRZYMYWANIA LISTÓW ELEKTRONICZNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ KAT24.PL.
KAT24.PL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO AKTUALIZACJI I KORYGOWANIA SWOJEJ POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. EWENTUALNE ZMIANY, ZOSTANĄ OGŁOSZONE NA TEJ STRONIE I ZAWIERAĆ BĘDĄ WYRAŹNE ZAZNACZENIE DATY ICH WPROWADZENIA.

§4
FORMY KONTAKTU Z KAT24.PL

UŻYTKOWNIK, KTÓRY CHCE OTRZYMAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI, POPRAWIĆ SWOJE DANE OSOBOWE LUB WYCOFAĆ ZGODĘ NA ICH PRZETWARZANIE POWINIEN SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z KAT24.PL PISZĄC NA ADRES:

 • POCZTA TRADYCYJNA:
  KAT24.PL ANETA WĘGLARZ
  UL. GRABOWA 28
  43-300 BIELSKO-BIAŁA

 • TELEFONICZNIE:
  +48 793-090-399
  +48 516-054-445

 • E-MAIL:
  biuro@kat24.pl